Biologiczne oczyszczalnie ścieków

 

Oczyszczalnie biologiczne typoszereg EK-S

 

Oczyszczalnie Biologiczne typoszeregu EK-S są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w sytuacji, gdy w danej gminie brak jest publicznej kanalizacji sanitarnej lub jeśli podłączenie nieruchomości do takiej kanalizacji nie jest uzasadnione ze względów technicznych, czy ekonomicznych. Oczyszczalnie polecane są standardowo do oczyszczania ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, hoteli, restauracji, szkoł itp. Możliwe jest również wykorzystanie oczyszczalni do oczyszczania innych ścieków (np. z małych zakładów) zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu.


Z oczyszczalni odpływają dobrze oczyszczone ścieki oraz odprowadzana jest minimalna ilość osadu. Oczyszczalnie EK-S to małe i stosunkowo proste urządzenia biotechnologiczne, wykorzystujące proces osadu czynnego dostosowany do typowych warunków eksploatacyjnych, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ściekow oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP) w pierwszym gatunku, a elementy napowietrzające z polietylenu (PE). Oba wykorzystane materiały mają właściwie nieograniczony okres użytkowania. Urządzenia są certyfikowane, produkowane zgodnie z normami UE, poświadczone znakiem CE na technologie oczyszczania. Spełniają z nawiązką wymogi normy: PN EN 12566-3+A2:2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści z użytkowania i zalety oczyszczalni biologicznej EK-S:

Czy marzysz o ekologicznej alternatywie dla tradycyjnych systemów kanalizacyjnych? Jeśli tak, EK-S, czyli nasza przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków jest dla Ciebie znakomitym rozwiązaniem. System ten nie tylko dba o środowisko, ale także zapewnia Ci pełen komfort użytkowania. Proponowane przez nas rozwiązanie to wręcz synonim
minimalnego wpływu na środowisko — dzięki naturalnym procesom bakteryjnym, ścieki są oczyszczalne bez użycia szkodliwych substancji chemicznych.

 

Minimalizuj koszty eksploatacji

 

EK-S pozwala Ci zminimalizować rachunki za wodę, dzięki czemu możesz się cieszyć efektywną i ekonomiczną biologiczną oczyszczalnią ścieków.

 

Bezproblemowa instalacja, szybki start

 

Jedną z ważniejszych zalet proponowanego przez nas rozwiązania jest łatwość jego montażu. Profesjonalny zespół może szybko zainstalować Twoją nową przydomową oczyszczalnię ścieków, a Ty zyskasz pewność, że wszystko działa sprawnie. Co ważne, nasz system EK-S możesz w pełni dopasować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystywać jego potencjał.

 

- uzyskanie wysokiej skuteczności eliminacji zanieczyszczeń organicznych
- bezpieczne i ciche użytkowanie oczyszczalni
- zminimalizowanie wysiłku przy obsłudze i użytkowaniu oczyszczalni
- obniżenie kosztów oczyszczania ścieków w stosunku do innych rozwiązań
- wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawożenia lub podlewania
- nieskomplikowane prace ziemne potrzebne do montażu oczyszczalni
- produkt polskiej produkcji

Oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone m.in.:

 

- do cieku wodnego (rowu, rzeki, oczka wodnego, stawu itp.)
- do studni chłonnej
- za pomocą drenażu
- za pomocą kontenerów (tuneli rozsączających)
- do zbiornika szczelnego i wykorzystane np. do podlewania terenu zielonego

 

 

 

 

 

 

 

Każda biologiczna oczyszczalnia ścieków stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:


- samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania), oraz osadnik końcowy
- plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni
- opcjonalnej nadbudowki do zbiornika oczyszczalni, stosowanej w przypadkach gdy konieczne jest głębsze posadowienie POŚ

Z technicznego punktu widzenia oczyszczalnie biologiczne ścieków to innowacyjne rozwiązanie w zakresie odprowadzania i usuwania zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych. Tego typu urządzenia są w pełni przyjazne środowisku, łatwe w obsłudze i tanie w eksploatacji. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

 

Na czym polega biologiczne oczyszczanie ścieków?

 

Proces biologicznego oczyszczania ścieków polega na rozkładzie i mineralizacji nieczystości organicznych przez mikroorganizmy w warunkach tlenowych, beztlenowych bądź tlenowo-beztlenowych. Przydomowe oczyszczalnie EK-S to stosunkowo niewielkie urządzenia biotechnologiczne, których działanie oparte jest na wykorzystaniu osadu czynnego (żywej zawiesiny bakterii tlenowych). Nowoczesne modele mają wiele zalet. Przede wszystkim cechuje je skuteczność – oczyszczony materiał jest bezbarwny i bezwonny, gotowy do ponownego wprowadzenia do wód lub do ziemi.

 

Centralnym elementem oczyszczalni biologicznej są tak zwane mikroorganizmy, które odgrywają kluczową rolę w naturalnym procesie rozkładu zanieczyszczeń. Bakterie oraz drobnoustroje rozkładają bowiem substancje organiczne, tworząc tym samym naturalne środowisko oczyszczania.

 

Komora osadu ciekłego

 

Ścieki trafiają następnie do komory osadu ciekłego, gdzie następuje pierwszy etap separacji. Ciężkie substancje opadają na dno, a pozostała ciecz przechodzi do kolejnego etapu przetwarzania biologicznego.

 

Moc bakterii w działaniu

 

W komorze osadu czynnego bakterie rozpoczynają intensywny proces rozkładu substancji organicznych. To właśnie tutaj odbywa się główna część biologicznego oczyszczania, polegająca na eliminacji szkodliwych związków chemicznych.

 

Ostatni krok

 

Jest nim oczywiście przemieszczenie cieczy do osadnika końcowego. Tam resztki osadu zostają skutecznie usuwane. Ten etap jest ostatnim, przed tym, jak bezpieczna już dla środowiska woda zostanie odprowadzona.

 

Jak widać, biologiczne przetwarzanie ścieków to nieskomplikowany proces, który działa w zgodzie z naturą, oferując tym samym skuteczne i niezawodne usuwanie i przetwarzanie ścieków.

 

Oczyszczalnia biologiczna EK-S – dlaczego warto się na nią zdecydować?

 

Podjęcie decyzji o zastosowaniu biologicznej oczyszczalni ścieków EK-S niesie ze sobą wiele korzyści – zarówno tych ekologicznych, jak i ekonomicznych. Rozwiązanie to stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnego szamba – instalacja przydomowa EK-S jest w pełni bezpieczna dla środowiska naturalnego i działa bezzapachowo. Zbiorniki spełniają wszystkie wymagane europejskie normy, a oczyszczone w ten sposób zanieczyszczenia bytowo-gospodarcze pozbawiane są szkodliwych substancji. Dzięki temu mogą one zostać odprowadzone do cieku wodnego (rowu melioracyjnego, rzeki, stawu), studni chłonnej czy tuneli rozsączających.

 

Za budową przydomowej oczyszczalni ścieków przemawia także jej szybki i bezproblemowy montaż, cicha praca oraz bezpieczne użytkowanie. Modele typu EK-S polecane są do stosowania w domach jednorodzinnych, małych jednostkach mieszkalnych oraz innych lokali użytkowych jak np. hotele, pensjonaty, restauracje.

 

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne a możliwość dofinansowania

 

Zakup i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wiążą się z dużymi kosztami. Osoby, które rozważają tego typu inwestycję, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków publicznych. Wysokość i zasady udzielania dofinansowania ustalane są indywidualnie przez władze danego regionu, jednak warto wiedzieć o tym, że kwota dotacji może pokryć do nawet 80% kosztów inwestycji.

 

 

Możliwości dofinansowania

W obecnych czasach biologiczna oczyszczalnia ścieków to idealna alternatywa dla tradycyjnego szamba pozwalająca zapomnieć o częstym wywozie ścieków. Jest to inwestycja na wiele lat, która zwraca się w bardzo krótkim okresie użytkowania. Przemyślana technologia i zastosowane rozwiązania sprawiają, że ścieki są natychmiast napowietrzane, dzięki czemu ze zbiornika nie wydostają się nieprzyjemne zapachy, a ścieki po oczyszczeniu są bezbarwne i bezwonne, bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów. Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego - PP materiału nieulegającego korozji, gwarantującego trwałość i odporność na substancje zawarte w ściekach. Oczyszczalnie można montować również na terenie o trudnych warunkach gruntowych, a jeśli jest taka możliwość to oczyszczone ścieki można odprowadzić do wód powierzchniowych  np. rowu, rzeki. Jeśli natomiast rozsączenie musimy wykonać do gruntu to w tym przypadku odpowiednie rozwiązanie dobiera się adekwatnie do panujących warunków gruntowo-wodnych. Oczyszczone ścieki mogą zostać również magazynowane w zbiorniku szczelnym i np. wykorzystane podlewania terenu zielonego.

 

Dofinansowanie do rozwiązania ekologicznego jakim jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków to niewątpliwie zachęta dla właścicieli domów jednorodzinnych rozważających tego typu inwestycje. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w różnych rejonach Polski mogą obowiązywać inne kryteria i zasady. Warto więc sprawdzić czy na terenie planowanej inwestycji występują jakieś formy wsparcia, a jeśli tak to jak wyglądać ma cała procedura. Dotychczas możliwymi opcjami były np.: pożyczki na preferencyjnych warunkach lub bezzwrotne dotacje.

 

Produkowane przez nas oczyszczalnie biologiczne osiągają bardzo wysokie parametry oczyszczania, posiadają znak CE i są zgodne z normą PN-EN 12566-3 więc kwalifikują się do wszelkich możliwości uzyskania dofinansowania. Pieniądze na takie inwestycje mogą pochodzić z różnych źródeł np. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z UE czy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Często również Urząd Miasta/ Gminy we własnym zakresie oferuje możliwość dotacji tego typu ekologicznych rozwiązań z własnego budżetu i prowadzi specjalny program budowy przydomowych oczyszczani na swoim terenie. Jednak nie wszystkie Urzędy mają środki na tego typu inwestycje, a o tym czy w danej Gminie są fundusze przeznaczone na taki cel można dowiedzieć się bezpośrednio w Urzędzie (wydział ochrony środowiska).

 

 

 

 

 

 

 

Oczyszczalnia ścieków biologiczna – który model wybrać?

 

Tylko właściwie dobrane przydomowe oczyszczalnie biologiczne są w stanie należycie spełniać swoje zadanie. Ich wielkość powinna być adekwatna do ilości zanieczyszczeń powstających w gospodarstwie domowym. Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody przyjmuje się, że zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych mieści się w przedziale 140-160 dm3/mieszkańca/dobę.

 

Aqua-Live jako główny producent przydomowych instalacji i zbiorników z tworzyw sztucznych oferuje swoim klientom nowoczesne i zaawansowane rozwiązania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Wszystkie urządzenia oferowane przez naszą firmę są certyfikowane, produkowane zgodnie z normami EU (PN EN 12566-3+A2:2013), opatrzone znakiem CE.

 

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu!

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków