Biologiczne oczyszczalnie ścieków

 

Oczyszczalnie biologiczne typoszereg EK-S

 

Oczyszczalnie Biologiczne typoszeregu EK-S są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w sytuacji, gdy w danej gminie brak jest publicznej kanalizacji sanitarnej lub jeśli podłączenie nieruchomości do takiej kanalizacji nie jest uzasadnione ze względów technicznych, czy ekonomicznych. Oczyszczalnie polecane są standardowo do oczyszczania ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, hoteli, restauracji, szkoł itp. Możliwe jest również wykorzystanie oczyszczalni do oczyszczania innych ścieków (np. z małych zakładów) zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu.


Z oczyszczalni odpływają dobrze oczyszczone ścieki oraz odprowadzana jest minimalna ilość osadu. Oczyszczalnie EK-S to małe i stosunkowo proste urządzenia biotechnologiczne, wykorzystujące proces osadu czynnego dostosowany do typowych warunków eksploatacyjnych, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ściekow oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP) w pierwszym gatunku, a elementy napowietrzające z polietylenu (PE). Oba wykorzystane materiały mają właściwie nieograniczony okres użytkowania. Urządzenia są certyfikowane, produkowane zgodnie z normami UE, poświadczone znakiem CE na technologie oczyszczania. Spełniają z nawiązką wymogi normy: PN EN 12566-3+A2:2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści z użytkowania i zalety oczyszczalni biologicznej EK-S:

 

- uzyskanie wysokiej skuteczności eliminacji zanieczyszczeń organicznych
- bezpieczne i ciche użytkowanie oczyszczalni
- zminimalizowanie wysiłku przy obsłudze i użytkowaniu oczyszczalni
- obniżenie kosztów oczyszczania ścieków w stosunku do innych rozwiązań
- wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawożenia lub podlewania
- nieskomplikowane prace ziemne potrzebne do montażu oczyszczalni
- produkt polskiej produkcji

Oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone m.in.:

 

- do cieku wodnego (rowu, rzeki, oczka wodnego, stawu itp.)
- do studni chłonnej
- za pomocą drenażu
- za pomocą kontenerów (tuneli rozsączających)
- do zbiornika szczelnego i wykorzystane np. do podlewania terenu zielonego

 

 

 

 

 

 

 

Każda biologiczna oczyszczalnia ścieków stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:


- samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania), oraz osadnik końcowy
- plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni
- opcjonalnej nadbudowki do zbiornika oczyszczalni, stosowanej w przypadkach gdy konieczne jest głębsze posadowienie POŚ

 

 

Możliwości dofinansowania

W obecnych czasach biologiczna oczyszczalnia ścieków to idealna alternatywa dla tradycyjnego szamba pozwalająca zapomnieć o częstym wywozie ścieków. Jest to inwestycja na wiele lat, która zwraca się w bardzo krótkim okresie użytkowania. Przemyślana technologia i zastosowane rozwiązania sprawiają, że ścieki są natychmiast napowietrzane, dzięki czemu ze zbiornika nie wydostają się nieprzyjemne zapachy, a ścieki po oczyszczeniu są bezbarwne i bezwonne, bez konieczności stosowania dodatkowych preparatów. Zbiornik wykonany jest z tworzywa sztucznego - PP materiału nieulegającego korozji, gwarantującego trwałość i odporność na substancje zawarte w ściekach. Oczyszczalnie można montować również na terenie o trudnych warunkach gruntowych, a jeśli jest taka możliwość to oczyszczone ścieki można odprowadzić do wód powierzchniowych  np. rowu, rzeki. Jeśli natomiast rozsączenie musimy wykonać do gruntu to w tym przypadku odpowiednie rozwiązanie dobiera się adekwatnie do panujących warunków gruntowo-wodnych. Oczyszczone ścieki mogą zostać również magazynowane w zbiorniku szczelnym i np. wykorzystane podlewania terenu zielonego.

 

Dofinansowanie do rozwiązania ekologicznego jakim jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków to niewątpliwie zachęta dla właścicieli domów jednorodzinnych rozważających tego typu inwestycje. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w różnych rejonach Polski mogą obowiązywać inne kryteria i zasady. Warto więc sprawdzić czy na terenie planowanej inwestycji występują jakieś formy wsparcia, a jeśli tak to jak wyglądać ma cała procedura. Dotychczas możliwymi opcjami były np.: pożyczki na preferencyjnych warunkach lub bezzwrotne dotacje.

 

Produkowane przez nas oczyszczalnie biologiczne osiągają bardzo wysokie parametry oczyszczania, posiadają znak CE i są zgodne z normą PN-EN 12566-3 więc kwalifikują się do wszelkich możliwości uzyskania dofinansowania. Pieniądze na takie inwestycje mogą pochodzić z różnych źródeł np. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z UE czy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. Często również Urząd Miasta/ Gminy we własnym zakresie oferuje możliwość dotacji tego typu ekologicznych rozwiązań z własnego budżetu i prowadzi specjalny program budowy przydomowych oczyszczani na swoim terenie. Jednak nie wszystkie Urzędy mają środki na tego typu inwestycje, a o tym czy w danej Gminie są fundusze przeznaczone na taki cel można dowiedzieć się bezpośrednio w Urzędzie (wydział ochrony środowiska).

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków