Biologiczne oczyszczalnie

 

Oczyszczalnie biologiczne typoszereg EK-S

 

Oczyszczalnie Biologiczne typoszeregu EK-S są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w sytuacji, gdy w danej gminie brak jest publicznej kanalizacji sanitarnej lub jeśli podłączenie nieruchomości do takiej kanalizacji nie jest uzasadnione ze względów technicznych, czy ekonomicznych. Oczyszczalnie polecane są standardowo do oczyszczania ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, hoteli, restauracji, szkoł itp. Możliwe jest również wykorzystanie oczyszczalni do oczyszczania innych ścieków (np. z małych zakładów) zawierających zanieczyszczenia podlegające rozkładowi biologicznemu.


Z oczyszczalni odpływają dobrze oczyszczone ścieki oraz odprowadzana jest minimalna ilość osadu. Oczyszczalnie EK-S to małe i stosunkowo proste urządzenia biotechnologiczne, wykorzystujące proces osadu czynnego dostosowany do typowych warunków eksploatacyjnych, który zapewnia uzyskanie wysokich efektów eliminacji zanieczyszczeń ze ściekow oraz pełną stabilizację tlenową osadu nadmiernego. Zbiorniki technologiczne są produkowane z polipropylenu (PP) w pierwszym gatunku, a elementy napowietrzające z polietylenu (PE). Oba wykorzystane materiały mają właściwie nieograniczony okres użytkowania. Urządzenia są certyfikowane, produkowane zgodnie z normami UE, poświadczone znakiem CE na technologie oczyszczania. Spełniają z nawiązką wymogi normy: PN EN 12566-3+A2:2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści z użytkowania i zalety oczyszczalni EK-S:

 

- uzyskanie wysokiej skuteczności eliminacji zanieczyszczeń organicznych
- bezpieczne i ciche użytkowanie oczyszczalni
- zminimalizowanie wysiłku przy obsłudze i użytkowaniu oczyszczalni
- obniżenie kosztów oczyszczania ścieków w stosunku do innych rozwiązań
- wykorzystanie oczyszczonych ścieków do nawożenia lub podlewania
- nieskomplikowane prace ziemne potrzebne do montażu oczyszczalni
- produkt polskiej produkcji

Oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone m.in.:

 

- do cieku wodnego (rowu, rzeki, oczka wodnego, stawu itp.)
- do studni chłonnej
- za pomocą drenażu
- za pomocą kontenerów (tuneli rozsączających)
- do zbiornika szczelnego i wykorzystane np. do podlewania terenu zielonego

Każda oczyszczalnia stanowi kompletną technologiczną całość składającą się z:


- samonośnego plastikowego zbiornika oczyszczalni, w którym za pomocą odpowiednich przegród wydzielona jest komora uśredniania, komora osadu czynnego (biologicznego oczyszczania), oraz osadnik końcowy
- plastikowego pojemnika chroniącego sprężarkę dostarczającą powietrze do systemu napowietrzającego, systemu recyrkulacji oraz systemu mieszania i rozdrabniania osadu zainstalowanych w poszczególnych komorach zbiornika oczyszczalni
- opcjonalnej nadbudowki do zbiornika oczyszczalni, stosowanej w przypadkach gdy konieczne jest głębsze posadowienie POŚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków