Przydomowe oczyszczalnie biologiczne

 

Oczyszczalnia przydomowa to rozwiązanie, które w pierwszym etapie przygotowawczym stawia Inwestorowi większe wymagania niż tradycyjne szambo. Cała inwestycja jest znacznie droższa niż bezodpływowy zbiornik jednak decydując się na oczyszczalnię ścieków dla swojego domu w perspektywie lat otrzymujemy niemal bezobsługową instalację, która generować będzie minimalne koszty eksploatacyjne, a co za tym idzie zyskujemy czas, pieniądze i przede wszystkim nie musimy się martwić częstym opróżnianiem szamba i szukaniem wozu asenizacyjnego. Klienci posiadający szczelne szamba wiedzą jak uciążliwe i kosztowne jest wywożenie ścieków.

 

Rozważając wykonanie oczyszczalni przydomowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników, ponieważ takie podstawowe kwestie jak ilość domowników, rodzaj gleby, wielkość działki, poziom wód gruntowych mają znaczny wpływ na wybór odpowiedniego urządzenia i prowadzonych robót.


Często Inwestorzy decydują się również na wykonanie przez fachowca badań geologicznych. Taka ocena warunków gruntowo-wodnych powinna zawierać kompleksowe informacje o miąższości poszczególnych warstw, specyfikę składu geologicznego czy kwestię występowania wód gruntowych z uwzględnieniem rozbieżności wynikającej z pór roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety przydomowych oczyszczalni biologicznych

 

Dużą zaletą takich inwestycji jest fakt, że firmy posiadające w sprzedaży takie produkty oferują swoje usługi kompleksowo. Zamontowanie oczyszczalni w dużej mierze zależy od jej typu, technologii i rozwiązania zagospodarowania oczyszczonego ścieku. Produkowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie idealne w dzisiejszych czasach, dające komfort użytkowania i budujące naszą świadomość ekologiczną. Jest to rozwiązanie nowoczesne charakteryzujące się profesjonalnym wykonaniem i przemyślaną konstrukcją spełniające wymogi norm PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, oznaczone znakiem CE.

 

Oczyszczalnie biologiczne typoszeregu EK-S to również brak nieprzyjemnych zapachów które występują w przypadku szamba czy oczyszczalni pseudo ekologicznej. Nasze produkty działają na podstawie technologii napowietrzania ścieków, natleniane jest środowisko bioreaktora dzięki czemu wytwarza się osad czynny, stąd więc brak brzydkich zapachów. Upraszczając cały proces – zanieczyszczenia, które znajdują się w ściekach są poddawane naturalnym procesom biologicznym. Oczyszczalnie tego typu charakteryzują się wysokimi parametrami redukcji zanieczyszczeń, oraz dają możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków na cele gospodarstwa domowego jak na przykład podlewanie terenu zielonego. Oczyszczone biologiczne ścieki mogą być doprowadzone również do cieków wodnych nie generując zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Inwestycja w ekologiczne rozwiązania

 

Obecny czas to intensywny rozwój technologii i naszej świadomości podejścia do życia codziennego. Zróbmy krok w stronę ekologii, chrońmy środowisko naturalne i cieszmy się oszczędnością. Nowoczesna technologia jest ważna, ale dobrze jak idzie w parze z niskimi kosztami eksploatacyjnymi, łatwością obsługi, oraz niezawodnością.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków -  aspekty formalne

Inwestorzy planujący budowę nowego domu lub modernizację istniejącego budynku w zakresie wymiany dotychczasowego szamba muszą wiedzieć, że inwestycja w postaci wykonania oczyszczalni na swojej posesji wymaga dokonania pewnych zgłoszeń. Zanim przystąpimy jednak do budowy warto zaplanować lokalizację wszystkich urządzeń oraz wybrać odpowiedni sposób zagospodarowania oczyszczonego ścieku – oczywiście również w tej kwestii służymy pomocą. Klientowi zainteresowanemu tego typu inwestycją zawsze proponujemy bezpłatne niezobowiązujące spotkanie na działce w celu zaproponowania konkretnego rozwiązania dopasowanego do oczekiwań Inwestora oraz panujących warunków terenowych takich jak rodzaj gleby czy wodoprzepuszczalność. Wybór miejsca jest dość istotny, ponieważ musimy zachować wymagane minimalne odległości wynikające z przepisów prawa oraz warto również zwrócić uwagę na funkcjonalność całej instalacji.

 

Lokalizacja – wymagane odległości:

  • 2 m od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego
  • 3 m od drzew i dużych krzewów
  • 15 m od studni (od oczyszczalni) oraz 30 m (od rozsączenia np.: od drenażu, tradycyjnego, studni chłonnej, tunelu rozsączającego)
  • 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych
  • 0,8 m od kabli energetycznych
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
  • 5 m od budynku – ale jeśli mamy wykonane odpowietrzenie kanalizacji wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cytując Rozdz.7 § 37 w/w Rozporządzenia potwierdzamy że odległość 5m nie jest wymagana: „Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.”

 

Zgłoszenia dokonuje się we właściwym dla miejsca inwestycji Urzędzie lub w większości przypadków Starostwie Powiatowym (Wydział Architektury i Budownictwa). Na druku zgłoszeniowym należy wskazać zakres, rodzaj, planowany termin rozpoczęcia oraz sposób wykonania.

 

Dodatkowo należy dołączyć:

  • Mapkę sytuacyjno-wysokościową na której zaznaczymy lokalizację naszej instalacji
  • Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
  • Opis techniczny oczyszczalni oraz certyfikaty

 

Po złożeniu dokumentów jeśli Urząd nie wniesie żadnych uwag (postanowienie, uzupełnienie, sprzeciw) to po 21 dniach otrzymujemy tzw. „milczącą zgodę” – jest to jednoznaczne z faktem, iż zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie i można przystąpić do realizacji.

 

Mając na uwadze fakt, iż inwestycje realizujemy kompleksowo (projekt, dostawa, montaż) zajmujemy się również wszelkimi formalnościami – po stronie Inwestora pozostaje jedynie podpisane niezbędnych druków, a my zajmujemy się całą resztą.

Ogólne informacje odnośnie oczyszczalni biologicznych znajdziesz tutaj.

Sposób działania naszych oczyszczalni oraz ich główne elementy technologiczne zostały przedstawione na poniższym rysunku:

Surowe ścieki doprowadzone są do komory uśredniania (4). Na dnie tej komory umieszczony jest grubo pęcherzykowy element napowietrzający (5) który odpowiada za intensywne mieszanie i uśrednianie ścieków w komorze, a także rozdrobnienie grubszych zanieczyszczeń.

 

Za pomocą pompy mamutowej (7) ścieki z komory uśredniania są przepompowywane do komory osadu czynnego (9). Filtr wstępny (6) chroni pompę mamutową, ponieważ zatrzymuje grubsze zanieczyszczenia mechaniczne w komorze uśredniającej (4). W czasie niskiego dopływu ścieków lub w przypadku jego braku, funkcjonowanie pompy mamutowej gwarantuje utworzenie objętości akumulacyjnej umożliwiającej odbiór gwałtownego dopływu ścieków bez hydraulicznego przeciążenia oczyszczalni (np. po spuszczeniu wody z wanny, pralki, uruchomieniu prysznica itp.). W sytuacji gdy zwiększony dopływ ścieków trwa dłuższy czas albo w przypadku awarii pompy mamutowej ścieki będą płynąć grawitacyjnie do komory osadu czynnego (9) przez przelew w przegrodzie (8), który oddziela komorę uśredniania.

 

Proces oczyszczania

 

Oczyszczanie biologiczne ścieków odbywa się w komorze osadu czynnego (9) przy pomocy skupisk bakterii heterotroficznych i autotroficznych, które świetnie eliminują zanieczyszczenia organiczne i biogenne (związki fosforu i azotu). Na dnie komory (10) umieszczony jest drobno pęcherzykowy dyfuzor odpowiedziany za intensywne mieszanie i natlenianie. W sytuacji kiedy dopływ powietrza do dyfuzora jest czasowo regulowany możemy uzyskać lepszy efekt usuwania związków biogennych, ponieważ w okresach kiedy nie będziemy napowietrzać komory osadu czynnego będzie częściej dochodziło do denitryfikacji (redukcja azotanów do azotu gazowego) oraz biologicznej defosfatacji (nadmierna akumulacja fosforanów w komórkach bakterii osadu czynnego).

 

Oczyszczone ścieki przepływają przez filtr końcowy (11) do centralnej rury osadnika końcowego (13) gdzie zachodzi proces sedymentacji i zagęszczenia osadu czynnego. Sklarowane już ścieki z nieznaczną ilością zawiesiny dopływają do koryta przelewowego (14) i w końcowym etapie do rury odpływowej (16). Na powierzchni osadnika wyflotowane kłaczki osadu czynnego ulegają rozbiciu i zatapianiu poprzez system rozbijania kożucha (15). Dzięki temu dostarczane jest sprężone powietrze pod koryto przelewowe, które wydostaje się przez otworki na odwodzie i rozdrabnia pływający osad.

 

Zagęszczony osad czynny, który gromadzi się u dołu osadnika jest recyrkulowany i przepompowywany dzięki pompie mamutowej (17) do komory biologicznego oczyszczania (9) co daje gwarancję utrzymania w niej odpowiedniego stężenia osadu. Źródłem powietrza technologicznego dla pracy pomp mamutowych i elementów napowietrzających jest sprężarka membranowa z silnikiem elektrycznym 230 V usytuowana standardowo w plastikowym pojemniku i w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni.

 

Regulację i rozprowadzenie powietrza dostarczonego do poszczególnych odbiorników gwarantuje rozdzielacz powietrza (18) umieszczony wewnątrz oczyszczalni w którym mamy możliwość ręcznego regulowania zaworów. Czas pracy pomp mamutowych, a także czas napowietrzania komory osadu czynnego i komory uśredniania są sterowane za pomocą przekaźnika czasowego.

 

Możliwości dofinansowania

 

W obecnych czasach, kiedy coraz większą uwagę przykłada się do ochrony środowiska, coraz więcej osób decyduje się na ekologiczne rozwiązania w swoich domach. Jednym z takich rozwiązań są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które pozwalają na znaczne zmniejszenie negatywnego wpływu gospodarstwa domowego na przyrodę. Dofinansowanie tego rodzaju systemów to doskonała okazja, aby zminimalizować koszty inwestycji przy jednoczesnym dbaniu o ekologię i zwiększeniu komfortu życia.

 

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków?

 

Decyzja o skorzystaniu z dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków otwiera przed właścicielami nieruchomości wiele korzyści. Przede wszystkim, pozwala to na znaczne obniżenie początkowych kosztów instalacji, co czyni tę technologię dostępną dla szerszego grona odbiorców. Co więcej, korzystając z dofinansowania, można liczyć na wsparcie w zakresie formalności oraz dostęp do najnowszych technologii, co przekłada się na wyższą efektywność i mniejsze obciążenie środowiska.

 

Jakie są źródła dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków?

 

Możliwości uzyskania środków finansowych są różnorodne i dostępne w wielu regionach Polski. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków może pochodzić zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych, co daje szerokie możliwości wyboru najlepszego rozwiązania dla konkretnego przypadku. Warto zwrócić uwagę na lokalne programy, które często oferują dodatkowe wsparcie, a także na programy krajowe, takie jak te prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Każdy, kto rozważa instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien dokładnie przeanalizować dostępne opcje. Wiele programów oferuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również pomoc techniczną i doradztwo, co jest nieocenione przy wyborze i instalacji odpowiedniego systemu. Dzięki temu można nie tylko zaoszczędzić, ale również zyskać pewność, że instalacja będzie funkcjonować efektywnie i ekologicznie.

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół z chęcią udzieli odpowiedzi

Oczyszczalnie przydomowe
Zbiorniki standardowe
Zbiorniki nietypowe (indywidualne zamówienia)
Inne
piach
glina
wysoki poziom wód gruntowych
całoroczny
letniskowy
dom z użytkowanym szambem
nowy budynek
Tak
Nie
Szambo
Deszczówka
Woda pitna
Owalny
Prostopadłościenny
Inny (proszę wskazać w treści wiadomości)
w gruncie
wewnątrz hali
inne (proszę podać w treści wiadomości)
Nie wybrano pliku