AKTUALNOŚCI

 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023r

Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach programu „Przydomowa oczyszczalnia” realizowany w ramach zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

Od 01.02.2023 można składać wnioski o udzielnie dotacji przeznaczonej na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni o wydajności nieprzekraczającej 7,5m3/dobę.
Dotacja obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji nie więcej niż 8.000,00zł!

 

Zaplanowany budżet programowy to aż 4.000.000,00zł, a kwota niewykorzystana w danym roku kalendarzowym przechodzi na rok kolejny. Nabór zaplanowano realizować w trybie ciągłym od 01.02.2023r do 30.06.2024r z zastrzeżeniem możliwości wstrzymania, bądź zakończenia naboru w przypadku przekroczenia planowanego limitu.

 

Beneficjentami są: osoby fizyczne (właściciele/współwłaściciele) budynków mieszkalnych położonych w województwie Śląskim. Pełny opis zamierzenia oraz wszystkie niezbędne dokumenty (regulamin, opis programu, wniosek oraz dokumenty rozliczeniowe) można znaleźć na stronie WFOŚ w Katowicach. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej w siedzibie Urzędu lub datę wysłania na skrzynkę podawczą elektrycznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Po rozpatrzeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji Beneficjent otrzyma pismo informujące o zawarciu umowy.

 

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie WFOŚ w Katowicach (link poniżej)

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilotazowy-przydomowa-oczyszczalnia.html

 

Dokumenty do pobrania: