AKTUALNOŚCI

 

Rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej

Niestety mieszkańcy z terenów słabo zurbanizowanych szczególnie z okręgów podmiejskich i wiejskich często borykają się z problemem odprowadzenia ścieków ze swoich domów. Brak istniejącej kanalizacji zmusza do innych alternatyw i właśnie naprzeciw takim dylematom wychodzi nasza firma oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej. W ostatnim czasie jednym z najbardziej popularnych rozwiązań są biologiczne oczyszczalnie ścieków stanowiące dość innowacyjne rozwiązanie zapewniające skuteczne i wydajne odprowadzenie nieczystości z budynków. Jest to rozwiązanie niezwykle przyjazne środowisku naturalnemu, nie wymagające częstego opróżniania przez wóz asenizacyjny jak to bywa w przypadku szamba szczelnego.

 

Rozważając budowę przydomowej oczyszczalni należy dysponować wiedzą odnośnie warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Jeśli nie potrafimy tego określić należy przeprowadzić badanie gruntu na podstawie którego prawidłowo zostanie dobrana pełna instalacja. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, a najbardziej popularnymi są oczyszczalnie biologiczne i ekologiczne. Oczyszczalnia niezależnie od typu czy rodzaju ma za zadanie oczyścić i odprowadzić ścieki z domu. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma rodzajami jest fakt, że w oczyszczalni ekologicznej proces oczyszczania zachodzi w gruncie, a w biologicznej cały proces przebiega w zbiorniku więc grunt w jakim została zamontowana oczyszczalnia nie ma wpływu na jakość oczyszczania ścieków. W związku z faktem, że na wylocie oczyszczalni otrzymujemy wodę drugiej klasy czystości możemy zagospodarować ją w różny sposób.

 

Produkowane przez nas zbiorniki poddawane są wielu testom i próbom. Wyroby są atestowane i zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Głównym zakresem naszych prac jest dobór, sprzedaż oraz montaż  produkowanych przez nas wyrobów. Oczyszczalnie montujemy na terenie województwa Śląskiego, a w innych rejonach polecamy naszych przedstawicieli.