AKTUALNOŚCI

 

Napowietrzanie biologicznej oczyszczalni ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków występujące w przyrodzie to proces samoczynny, który funkcjonuje za sprawą czynnego działania drobnoustrojów żyjących w glebie i zbiornikach wodnych. To prosty proces opierający się na biochemicznej zmianie związków organicznych w związki proste (nieorganiczne) przy pomocy mikroorganizmów potrzebujących do tej przemiany tlenu pozyskiwanego z otoczenia np. wody czy powietrza. Taki proces trwa i zależny jest od wielu czynników np. ilości zanieczyszczeń. W przypadku gdy do oczyszczalni trafi duża ilość ścieków należy przede wszystkim stworzyć odpowiednie warunki bakteriom tlenowym, które rozkładają te zanieczyszczenia poprzez dostarczenie odpowiedniej dawki tlenu potrzebnego im do życia– tworzy się tzw. „osad czynny”. Najczęściej odbywa się to poprzez wtłoczenie powietrza przez dmuchawy np. membranowe. Optymalne stężenie tlenu powinno klarować się na poziomie 2 g O2/m³, spadek tlenu poniżej 1 g O2/m³ niestety powoduje, że proces oczyszczania zachodzi znacznie wolniej, a w sytuacji gdy będzie wynosić 0,2-0,3 g O2/m³ praktycznie już nie będzie występować. Musimy mieć na uwadze również fakt, iż wzrost stężenia tlenu w ścieku nie spowoduje zwiększenia efektowności jego oczyszczania, a podniesie jedynie koszty eksploatacyjne wynikające ze zbyt dużej ilości wtłaczanego powietrza. Może to również przyczynić się do rozbicia kłaczków osadu czynnego i przenoszenie tlenu do strefy beztlenowej. Sztuczne doprowadzenie powietrza do oczyszczalni zapewni bakteriom tlen oraz powoduje, że osad czynny rozpuszczony w ściekach nie opadnie na dno gdzie w sytuacji niedoboru tlenu zwyczajnie by obumarł. Dlatego projektując systemy napowietrzania w przydomowych czy komunalnych oczyszczalniach bardzo ważnym aspektem jest dobrze przemyślana technologia, zastosowanie dyfuzorów oraz odpowiednia ilość tlenu dostarczanego do bioreaktora.

Podsumowując podstawowym procesem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania biologicznej oczyszczalni ścieków jest jej napowietrzanie. W zależności od ładunku zanieczyszczeń w ściekach występujących w komorach tlenowych mamy możliwość zmiany ilości wymaganego powietrza. W zależności od technologii i wielkości oczyszczalni ścieków wykorzystuje się różne sposoby napowietrzania. Tlen jest niezbędny do życia bakteriom więc musimy dostarczyć go do układu aby nastąpił biologiczny rozkład związków organicznych, a co za tym idzie, żeby nasza oczyszczalnia funkcjonowała prawidłowo.