AKTUALNOŚCI

 

Mała retencja i zagospodarowanie wody deszczowej

MAŁA RETENCJA – NA CZYM POLEGA?

Mała retencja to nic innego jak sposoby na gromadzenie wody. Jest to szereg różnych działań przynoszących istotne korzyści dla przyrody i ludzi dzięki prostym czynnościom mającym na celu zatrzymanie i spowolnienie spływu wody i dbaniem o środowisko naturalne. Wykorzystywanie zbiorników na gromadzenie wody deszczowej, zadrzewianie, budowanie stawów czy oczek wodnych, a także ochrona terenów podmokłych czy renaturyzacja małych rzek to lokalne działania, które należy wspierać i stale realizować. Takie z pozoru małe inwestycje w połączeniu z działaniami wchodzącymi w zakres dużej retencji mogą stać się skutecznym narzędziem w walce ze skutkami powodzi czy suszy. Zmiany klimatu niewątpliwie wpłynęły na częstotliwość i intensywność susz czy cykliczność opadów w związku z tym nasze Ministerstwa przygotowały pakiet działań mających na celu zatrzymanie i gromadzenie wody. Mają one być bardziej skuteczne i docelowo powinny wpłynąć na efektywność działań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i adaptacji zmian klimatu.

Proponowane rozwiązania mają wspierać rozwój „zielono-niebieskiej” infrastruktury, promować wszelkie sposoby retencji wody jak również sprawić, żeby skutki suszy były mniej odczuwalne, ponieważ zwiększymy ilość wody do wykorzystania w gospodarstwie domowym czy nawodnień w rolnictwie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działania mające na celu zwiększenie retencji poprawią również poziom bezpieczeństwa dzięki skuteczniejszemu zapobieganiu podtopieniom i zalaniom wynikającym z intensywnych opadów. Proponowana przez rząd ustawa antysuszowa zakłada konkretne stawki opłat za utraconą retencję w miejscach gdzie betonu jest najwięcej, a jej głównym celem jest zwiększenie powierzchni zatrzymujących wodę, co pozwoli na ograniczenie problemów powodzi miejskich czy innych zjawisk na przykład suszy. Program mobilizuje ludzi do tworzenia powierzchni przepuszczalnych np. poprzez zastosowanie kostki ażurowej.

Program stop suszy

W Wodach Polskich w ramach programu „STOP SUSZY” realizowane i promowane są działania mające na celu zwiększenie retencji w kraju w wielu aspektach (miasto, wieś, lasy, pola czy nieużytki) ponieważ tak naprawdę w praktycznie każdym miejscu możemy zatrzymać wodę szczególnie warto wykorzystywać wodę która „spadła z nieba”. Dzięki takim lokalnym działaniom w ramach małej retencji mamy wpływ na ochronę zasobów wodnych, poniżej kilka przykładów jak możemy zadbać o środowisko naturalne ramach małej retencji:

  • NAWODNIENIA ROLNICZE
  • ZIELONA INFRASTRUKTURA W MIASTACH
  • BIORETENCJA
  • RETENCJA KORYTOWA

 

Tak naprawdę każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne. Zaczynając od małych kroków możemy w znaczny sposób poprawić bilans wody na własnej działce co w większej perspektywie może przełożyć się na skalę krajową. Przemysł rozwija się w drastycznie szybkim tempie, nasze otoczenie wypełnia betonowa infrastruktura utrudniająca retencję wód opadowych (betonowe parkingi, podjazdy, kostka brukowa) to wszystko ma wpływ na nasze środowisko naturalne. Na szczęście mamy wiele możliwości by usprawnić obieg wody w przyrodzie i zatrzymać ją wszędzie tam gdzie jest potrzebna. Również w miastach możemy zastosować szereg rozwiązań pro-retencyjncyh poprawiających komfort życia takich jak: pasaże roślinne, zielone dachy, kwietne łąki, ażurowe chodniki czy zbiorniki na deszczówkę - to tylko kilka przykładów na poprawę mikroklimatu. Godne uwagi są również skrzynie chłonne umieszczane pod dużymi placami na terenach hal produkcyjnych czy magazynowych, na terenach supermarketów czy pod parkingami. Dzięki takiemu rozwiązaniu kiedy pojawia się deszcz skrzynie pochłaniają duże ilości wody, która stopniowo jest uwalniana, dłużej zostaje w gruncie co w efekcie zasila wody gruntowe i zmniejsza ryzyko suszy, a w przypadku ulewnego deszczu zapobiega również podtopieniom.

 

O powyższych rozwiązaniach stosowanych w miastach decyduje co prawda sztab ludzi jednak mieszkając w swoim domu to my decydujemy co stanie się z wodą opadową. Zamiast wykładać plac kostką brukową możemy zastąpić ją wspomnianymi wcześniej ażurami, które prezentują się równie dobrze - co najważniejsze przerosną roślinnością, która wchłonie wody opadowe, a do utwardzenia przydomowych podjazdów czy ogrodowych ścieżek możemy zastosować tłuczeń który umożliwi wsiąkanie opadów do gleby i spowolni odparowywanie podczas upałów. Jeśli pozwala nam na to nasza infrastruktura przydomowa i jeśli chcemy być bardziej ekologiczni można rozważyć również kwietną łąkę, która świetnie zachowuje wilgoć w glebie filtrując wody opadowe i nie wymaga czasochłonnej i regularnej pielęgnacji jak trawnik i mimo, że stereotyp łąki przyjął charakteryzować tereny wiejskie czy doliny rzeczne warto je zakładać w swoich przydomowych ogródkach. Zaleca się również aby rozważyć gromadzenie deszczówki np. w oczkach wodnych czy zbiornikach do tego przeznaczonych.