AKTUALNOŚCI

 

Czy można pozyskać środki na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przymierzając się do inwestycji polegającej na wykonaniu biologicznej oczyszczalni ścieków na swojej posesji często mamy możliwość uzyskania wsparcia finansowego, a co za tym idzie nie musimy w pełni pokrywać wszystkich kosztów z własnego portfela. Rynek daje nam wiele możliwości dofinansowania i finansowania tego typu przedsięwzięć. Urządzenie jakim jest certyfikowana biologiczna oczyszczalnia ścieków mimo, że nie jest tanim rozwiązaniem cieszy się sporą popularnością. W dobie ekologicznej świadomości ludzi, jak również bardzo kosztownych wywozów szamba coraz więcej Klientów decyduje się na taką inwestycję. Rozważając montaż indywidualnej oczyszczalni Inwestorzy zadają sobie wiele pytań dotyczących zarówno aspektów technicznych jak i formalnych. Jeśli jest szansa na uzyskanie dofinansowania należy kompleksowo sprawdzić czy mamy możliwość otrzymać na taki cel środki, a jeśli tak to jak skutecznie się o nie ubiegać i co stanowią koszty kwalifikowane. Niestety należy również nadmienić, że w większości przypadków na zadania już zrealizowane czyli oczyszczalnie, które są już zamontowane dofinansowanie nie przysługuje, ponieważ warunkiem jest uprzednie podpisanie umowy o dotację. Jeśli na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza lub jest to teren na którym w najbliższym czasie np. w ciągu 2-5 lat planuje się podłączenie do miejskiej kanalizacji również Urzędy nie przyznają dotacji.

Kto może starać się dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków?

 

Specyfikacja refundacji zależy od wielu uwarunkowań. To jakie wymagania musi spełnić Inwestor określają przepisy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przepisy Urzędu Miasta/Gminy na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość. Zazwyczaj najważniejszym kryterium jest spełnianie zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A1:2013 lub nowszej. Należy mieć również na uwadze fakt, iż dotujący tego typu przedsięwzięcia ma możliwość nałożenia własnych wytycznych, które zawarte są w zarządzeniach czy regulaminach. Najczęściej odgórnie przygotowane są również wzory wszystkich druków niezbędnych przy ubieganiu się o dotację jak również formularzy potrzebnych do rozliczenia i zapotrzebowania o wypłatę środków.

 

Najczęściej spotykanymi kryteriami stawianymi przez organ dotujący są:

 

  • możliwość kontrolowania instalacji w okresie związanym z umową
  • użytkowanie oczyszczalni przydomowej zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacją techniczno-ruchową
  • wykonywanie raz w roku próbek kontrolnych ścieków oczyszczonych (np. wskaźników takich jak: BZT5, Zawiesina ogólna)

 

Koszty kwalifikowane – czyli na co przysługuje dofinansowanie?

 

Starając się o dotację możemy spotkać się z takimi pojęciami jak: koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Najczęściej dofinansowanie przyznaje się na zakup samego urządzenia jak również kompleksowe wykonanie montażu instalacji przez firmę (często również jest to warunek dotacji, że montaż wykonać ma wykwalifikowana firma, która pisemnie udzieli gwarancji na przeprowadzone prace). Koszty które nie są objęte refundacją to najczęściej sprawy formalne czyli opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej do wydziału architektury i budownictwa, wykonanie opinii hydro-geologicznej, czy innych.

 

Jaką opcję finansowania przydomowej oczyszczalni wybrać?

 

Mamy kilka możliwości na uzyskanie wsparcia w sytuacji gdy podjęliśmy decyzję i chcemy zamontować oczyszczalnię na swojej posesji, poniżej wyszczególnione zostały najbardziej popularne rodzaje finansowania:

  • dotacja czyli finansowanie bezzwrotne udzielone przez samorząd lub WFOŚiGW (kryteria i zasady będą różniły się w zależności od Urzędu pod jaki się podlega, co ważne jak wspomniano wcześniej dotacja nie obejmuje wszystkich kosztów kwalifikowanych)
  • dedykowana pożyczka – czyli finansowanie zwrotne, które jest udzielane na preferencyjnych warunkach (warto wspomnieć, że Inwestor ma możliwość na zasadach określonych przez WFOŚiGW starać się o umorzenie części pożyczonej kwoty)
  • kredyt z BOŚ Banku – czyli kredyt na bardzo dobrych preferencyjnych warunkach (oprocentowanie zaczyna się od 1% rocznie)

 

Podsumowując oczyszczalnia biologiczna to rozwiązanie, które zdobywa wśród właścicieli gospodarstw domowych coraz większą rzeszę zwolenników. A w związku z faktem, że Inwestor rozważający wykonanie własnej oczyszczalni ma do dyspozycji kilka możliwości na uzyskanie wsparcia to świetna alternatywa dla tradycyjnego szamba.