AKTUALNOŚCI

 

Badania oczyszczonych ścieków

Miło nam przekazać, że nasze biologiczne oczyszczalnie wykazują wysokie parametry oczyszczania czego dowodem są wyniki ostatnio zleconych próbek do analizy z oczyszczalni naszych Klientów. Inwestorzy musieli wykonać badania wskaźników takich jak: BZT5, ChZT, Zawiesiny Ogólne w Laboratorium Akredytowanym ze względu na wykonanie inwestycji w ramach dofinansowania.