AKTUALNOŚCI

 

Nowy podatek od deszczówki

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi przygotowało i złożyło projekt Ustawy dotyczącej inwestycji przeciwdziałających suszy - co ważne proponowane zmiany swoim zasięgiem mogą objąć również zwykłego obywatela. Jeśli projekt zostanie formalnie zatwierdzony właściciele nieruchomości będą musieli ponosić dodatkowe koszty za zabudowanie terenu i zmniejszenie naturalnej retencji w postaci opłat konkretnych kwot podatku. Opłata ma motywować ludzi do zagospodarowania wody deszczowej na terenie swojej posesji np. poprzez montowanie urządzeń retencjonujących wodę. Według interpretacji Ministerstwa grunty zatrzymują tylko 6,5% wody opadowej, a podstawą tak słabego wyniku są betonowe powierzchnie. Deszcz padający na utwardzoną powierzchnię – drogi, chodniki spływa bezproduktywnie do na przykład do kanalizacji. Dotychczasowe przepisy reguluje Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017roku (Dz.U. 2017poz. 1566). Zgodnie z art. 269 ust. 1. pkt 1, obowiązek ten obejmuje właścicieli powierzchni nieruchomości powyżej 3500 m², na których znajdują się trwale związane z gruntem obiekty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Tymi obiektami budowlanymi trwale związanymi z gruntem są na przykład: dom, garaż, dach budynku, taras, czy kostka brukowa. Wato jednak zauważyć, że to głównie przedsiębiorcy dysponują terenami zabudowanymi w co najmniej 70% dlatego też podatkiem objęte są: magazyny, biurowce, powierzchnie handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, sklepy wielkopowierzchniowe i inne.

 

Natomiast nowy projekt ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 zakłada istotne zmiany dotyczące nas wszystkich. Podatek od deszczówki ma dotyczyć właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600m2 zabudowaną w więcej niż 50%. Niektóre nieruchomości mają być zwolnione z konieczności dokonywania opłat (są to np. grunty rolne lub jezdnie dróg publicznych czy drogi kolejowe z których wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do ziemi lub wód za pomocą urządzeń wodnych dających możliwość retencji czy infiltracji).

PODATEK OD DESZCZÓWKI – WAŻNE ZAMIANY

Ustawa Prawo Wodne wskazuje, że podatek od deszczówki dotyczy właścicieli nieruchomości o powierzchni minimum 3500 m² z 70% zabudową. Jeśli działka wyposażona jest w urządzenie do retencji wody o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z danej powierzchni opłata wynosi 5 groszy za 1m², jeśli takiego rozwiązania brak 50 groszy za 1m².

 

WAŻNE! - Projekt ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 roku o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zakłada, że wysokość podatku od deszczówki ma zależeć głównie od dwóch czynników:

  • zastosowania kompensaty retencyjnej,
  • wielkości powierzchni która jest wyłączona z powierzchni biologiczno-czynnej.

 

Jeśli właściciel nieruchomości zdecyduje się na zainstalowanie urządzenia do magazynowania wody może liczyć na sporą ulgę. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie następujących stawek:

  • 1,50 zł za 1m² rocznie – nieruchomość bez urządzeń do retencjonowania wody
  • 0,90 zł za 1m² rocznie – nieruchomość z urządzeniem do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionej
  • 0,45 zł za 1m² rocznie – nieruchomość z urządzeniem do retencjonowania wody o pojemności od 10% do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionej.
     

Jak widać warto przemyśleć zabudowę swojej nieruchomości oraz rozważyć zastosowanie wybranej formy zagospodarowania deszczówki. Co ważne warto w tych inwestycjach skorzystać ze wsparcia finansowego z lokalnych Urzędów a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.